Lüleburgaz Belediyesi Ulusal Göç Sempozyumu Düzenledi!  
02.12.2019
1668
Yazı Boyutu: A- A+

Lüleburgaz Belediyesi Son Göçün 30. Yılında Ulusal Göç Sempozyumu düzenledi.

16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen sempozyuma göç ve göç hareketleri konularında uzman akademisyenlerin yanı sıra siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte Lüleburgaz halkı da ilgi gösterdi.

Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Cumhuriyet Halk Partisi Balkan Masası Koordinatörü ve aynı zamanda Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün ve Belediye Başkanımız Dr. Murat Gerenli’nin konuşmalarının ardından başlayan 1. oturumda, Öğretmen-Tarihçi Ali Arslan Göç Olgusu Sürecinde Lüleburgaz Belleği başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Araştırmacı Yazar Eski TRT Görevlisi Metin Edirneli de 1989 Zorunlu Göçü hakkında bilgiler verdi.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Uzmanı Yıldırım Ağanoğlu da ‘Balkan Harbi ve Mübadele Sonrasında Yaşanan Göçlerin Muhacır ve Mübadiller Üzerindeki Etkisi’ni paylaştı.

Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal Arı ‘Mübadele ve Mübadele Sürecinde Yaşananlar’ hakkında önemli bilgiler aktardı.

Marmara Üniversitesinden Dr. Neval Konuk Halaçoğlu ‘2. Dünya Savaşı Sırasında Selanik’ten Göç Eden Türkler’ hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trakya Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Dilan’ın ‘Uluslararası Platformda Göç’ sunumuyla ilk oturum sona erdi.

2. oturum Yıldız Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu’nun ‘1989 Göçünün Balkanlardan Türkiye’ye Göç Tarihindeki Yeri ve Önemi’ hakkında paylaştığı bilgilerle başladı.

Oturumun devamında, Kırklareli Üniversitesinden Dr. Hasan Demirhan ‘1984-1989 Yılları Arasında Bulgarların Türklere Uyguladığı Asimilasyon Politikaları’ hakkında önemli bilgiler verdi. Koleksiyoner-Araştırmacı Mustafa Gültekin de ‘1935 Öncesi Kaçak Göçler’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ege Üniversitesinden Dr. İbrahim Hamamoğlu, ‘20. Yüzyılın İlk Yıllarındaki İzmir’e Bir Yolculuk ve Bir Günlük’ başlığını taşıyan sunumunu gerçekleştirdi.

Adnan Menderes Üniversitesinden Dr. Derya Genç Acar’ın ‘Göçler ve Sinema’ sunumuyla ‘Son Göçün 30. Yılı Ulusal Sempozyumu’ sona erdi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli’nin sempozyumdaki konuşmasının tam metni;

Lüleburgaz Belediyesi ile Balkan Yarımadası Göçmenleri Derneği’mizin birlikte organize ettiği “Son Göçün 30. Yılı Ulusal Göç Sempozyumuna” hoş geldiniz.

Göç kavramı, insanların sadece bulunduğu yerden başka bir yere gitmesi gibi basite indirgenecek bir olgu değildir. Göç kavramı, insanların bulundukları yerden ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel nedenlerden dolayı başka bir yere hareket etme zorunluluğudur! Zorunlu bir göçle sadece insanlar değil aynı zamanda kültürel zenginlikler de göç etmiş olmaktadır.

Ülkemiz bulunduğu jeopolitik konum itibariyle Balkanlar ve Rumeli’den gelen soydaşlarımızla birlikte üç yüz yıldır göç hareketlerinin içerisinde yer almaktadır. Bu göçlerle birlikte tarih sayfaları yeniden şekillendiği gibi kültürel ve sosyal zenginliklerimiz de katkı görmüştür.

Bitmeyen ve kolay kolay bitmeyecek olan göçler, her ayrıntısıyla ele alınmalıdır. Bu konuda ciddi araştırmalar yapan bilim insanları desteklenmelidir. Düzenlenen sempozyumlar, konferans ve panellerin sonuç bildirgeleri yaygınlaştırılmalıdır.

Özellikle Balkan Bölgesinden göç eden soydaşlarımızla birlikte bugünkü demografik yapısı şekillenmiş olan Trakya Bölgesinde göç ve göçün etkileri çok derindir. Balkan Bölgesinden göç ederek gelen soydaşlarımızın göçle birlikte getirdikleri kültürel etki sayesinde, ülkemizin bugünkü kültürel zenginliklerine çok büyük katkılar sağlanmıştır. Lüleburgaz Belediyesi olarak biz, bu bilinçle hareket ederek tarihimize, kültürümüze sahip çıkacak her türlü araştırma ve çalışmaya açık olduğumuzu ifade etmek isterim.

Ataları Bulgaristan Kırcaali ve Yunanistan Selanik göçmeni bir ailenin ferdi olarak ben, 1989 göçünün acılarına, dramlarına bizzat tanık olmuş birisiyim.
Bulgaristan’dan Anavatanımıza göç etmek zorunda kalan akrabalarımız o dönemde Lüleburgaz’da bizimle birlikte kalmak zorundaydılar. Aynı evde üç aile hep birlikte dağlı döşeklerinde kaldık. Göç eden akrabalarımızın çocuklarından biri askerlik çağında olduğu için diğeri de Belene kampında olduğundan dolayı maalesef bizimle olamadılar! Çocuklarına hasret kalan akrabalarımın o günkü gözlerindeki acıyı ve göçün yarattığı üzüntüyü bugün hala içimde hissediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle 1989 göçünün 30. Yılı münasebetiyle “Ulusal Göç Sempozyumunun” Lüleburgaz’da yapılmasından onur duyduğumu ifade etmek isterim.

 “Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar, yani düşmanla sonuna kadar dövüşenler, çekilen ordunun ricat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır.”

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 17 Ocak 1931 tarihinde muhacirlerle ilgili söylediği söz gibi bizler, Balkanlarda Türklüğünü, Türkiye’de ise Balkanları unutmamış bir neslin torunlarıyız.

 

Düzenlemiş olduğumuz sempozyumda bizlere katkı sağlayacak 
Sayın Metin Edirneli’ ye, Sayın Yıldırım Ağanoğlu’ na, Sayın Prof. Dr. Kemal Arı’ya, Sayın Dr. Neval Konuk Halaçoğlu’na, Sayın Prof. Dr. Hasan Dilan’a, Sayın Mehmet Hacısalihoğlu’na, Sayın Dr. Hasan Demirhan’a, Sayın Mustafa Gültekin’e, Sayın Doç. Dr. Cihan Özgün’e, Sayın Dr. İbrahim Hamaloğlu’ na, Sayın Dr. Derya Genç Acar’a, moderatörlerimiz Sayın Yalçın Bayer ve Prof. Dr. Necdet Tekin’e ayrıca organizasyonda emeği geçen Ali Arslan hocama teşekkür ederim.

Ulusal Göç Sempozyumumuza katılım sağlayan siz değerli konuklarımızı saygı ve sevgilerimle selamlıyorum